صفحه نخست | لیست مطالب | آرشیو مطالب | ارتباط با ما

گالری عکس

به نام خدا

شب اول محرم  ۱۳۹۳هیات الرضا از لینک های زیر دانلود بفرمایید :

 

حاج روح الله بهمنی | روضه ، شَبِ اوَلِ مُحَرَّم نوکَرِت آرِزوشه ...

حاج روح الله بهمنی | تک ، ای کِه مَرا خوانده ای ... راه نِشانَم بِده ...

حاج عبدالرضا هلالی | زمینه ، حَیِّ عَلی العَزا ...

حاج روح الله بهمنی | شور ، یلِ یاتار ، طوفان یاتار ، یاتماز حُسِینین پَرچَمی

حاج عبدالرضا هلالی | شور ، مَنمو شورِ سینه زَنی ، دیوونِگیم شُده عَلنی

حاج عبدالرضا هلالی | واحد ، مَنلی غَیرُک ...

حاج عبدالرضا هلالی | واحد ، بی سَبب نیست کِه از شام بِه عَراق آمَده ای

حاج روح الله بهمنی | واحد ، آقا ... بِبین چَشمِ تَرم ...

حاج روح الله بهمنی | تک ، ای کِه مَرا خوانده ای ... راه نِشانَم بِده ...

حاج روح الله بهمنی | شور ، دِلَم حُسین ... عاشقِ دِلبَریتِه ...

حاج عبدالرضا هلالی | روضه ، گِرفتِه بوی تو را پِیکَرم تَمامِ تَنم ...

 

شب دوم محرم الحرام ۱۳۹۳

بخش اول : حاج روح الله بهمنی | روضه

بخش دوم : حاج روح الله بهمنی | روضه

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی زمینه ، شور

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی ، حاج روح الله بهمنی | سینه زنی شور

پخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | روضه ، سینه زنی واحد

پخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی واحد

پخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی شور

پخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی شور ، روضه

 

 شب سوم محرم

بخش اول : حاج روح الله بهمنی | روضه ، این اَشک نیست آبِ زلالُ مُطَّهر است ...

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی | روضه ، بابای خوبَم دیگه بعدِ رفتَنت رو به غروبَم ...

بخش سوم : حاج روح الله بهمنی | زمینه ، بزار بابام از سَفر بیاد ...

خش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | شور ، بارونِ اشکِ مَن آبِ فُراتِ

بخش پنجم : مهدی کمانی | شور ، رَهبرم سِید عَلی را دوست دارَم ...

حاج عبدالرضا هلالی |روضه

شب چهارم محرم

بخش اول : حاج روح الله بهمنی | روضه ، از اَزل عدر غَمت عَزا دارَم ...

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی | زمینه ، بِه مادَرِت حَلالَم کُن ...

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، آبِروی دو عالَم ...

بخش چهارم : حاج روح الله بهمنی | شور ، مَنُ دَست کَم نَگیر ...

بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | شور ، بارونِ اشکِ مَن آبِ فُراتِ

بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی | واحد ، مَن لی غَیرُک ...

بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی | واحد ، گُفتن از زِینب و عِشقش کارِ زَهراست ...

بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، دَست مَن از تو دامَنَت ...

بخش نهم : حاج عبدالرضا هلالی | روضه ، خانه خَرابِ عِشقَمو ...

شب ششم

بخش اول : حاج روح الله بهمنی | روضه ، ای که ادیان هَمه مدیونِ قیامِ تو شُدَند ...

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | زمینه ، شاخِ شمشادَم ...

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، آبِروی دو عالَم ...

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، مَنی که از تو دَم میزَنم ...

بخش پنجم : حاج روح الله بهمنی | شور ، حَرم ... حَرم ...

بخش ششم : حاج روح الله بهمنی | شور ، بارونِ اشکِ مَن آبِ فُراتِ ...

بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی | واحد ، مَن از غُلامانِ سیاهِ کَربلایَم ...

بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی | سوزِ هَمیشه ی جگَرم باش یا حُسین ...

بخش نهم : حاج عبدالرضا هلالی - مهدی کمانی | شور ، ما مُسلمان شُده ...

بخش دهم : حاج عبدالرضا هلالی - مهدی کمانی | شور ، اره ... دیوونَم ...

بخش یازدهم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، وَبکی علی الحسین ...

 

شب پنجم محرم الحرام

 بخش اول : حاج روح الله بهمنی | روضه ، تا گِریه بَر حُسین تَمَنّای خلقَت است ...

بخش دوم : حاج روح الله بهمنی | زمینه ، سَربازِ سپاهِتم ...

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، آبِروی دو عالَم ...

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، آه یا زینَب ...

بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | شور ، بارونِ اشکِ مَن آبِ فُراتِ

بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی | واحد ، مَن لی غَیرُک ...

بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی | واحد ، قِصه ی هیچ کَسی مِثل مَن آغاز نَشُد ...

بخش هشتم : حاج روح الله بهمنی | واحد ، نوکَر تو از خُداشه ...

بخش نهم : حاج روح الله بهمنی | شور ، مَنُ دَست کَم نَگیر ..

بخش دهم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، آه یا زینَب ...

 

شب  هفتم محرم الحرام

بخش اول : حاج روح الله بهمنی | روضه ، لالا لالا لالا لالا ...

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی | زمینه ، لالا گل پونه ...

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، داری میری مِیدون بابا مَنم بِبر ...

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، آبِروی دو عالَم ...

بخش پنجم : حاج روح الله بهمنی | شور ، بارونِ اشکِ مَن آبِ فُراتِ

بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی | واحد ، نَمک خوردَم نَمکدان را شِکَستم ...

بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی | واحد ، یا ایُها الحُسینُ و یا ایُها العَزیز ...

بخش هشتم : حاج روح الله بهمنی | واحد ، نوکَر تو از خُداشه ...

بخش نهم : حاج روح الله بهمنی | شور ، امشَب حَرمِ آلِ عَلی آب نَدارد ...

بخش دهم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، شَفق حُسین ...

بخش یازدهم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، عِشقت جَهانیه ...

بخش دوازدهم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، آبِروی دو عالَم ...

بخش سیزدهم : حاج مهدی کمانی | شور ، هَوا هَوای مِنای عِشق ...

بخش چهاردهم : حاج مهدی کمانی | شور ، مَن کُجا ... کَربلا کُجا ...

 شب هشتم  

بخش اول : حاج روح الله بهمنی | روضه

 بخش دوم : حاج روح الله بهمنی | روضه 

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | روضه ، زمینه 

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی زمینه ، شور 

بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی شور ، واحد 

بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی واحد 

بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی شور 

بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی شور ، روضه 

شب نهم 

 بخش اول : حاج روح الله بهمنی | روضه ، میشَود هر روز اشکَم در عَزایت بیشتَر ...  

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، تیغِ حیدَر تو صِداتِ ... 

بخش چهارم : حاج روح الله بهمنی | شور ، بارونِ اشکِ مَن آبِ فُراتِ   

بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، آبِروی دو عالَم ...

ظهر تاسوعا 

بخش اول : حاج عبدالرضا هلالی | روضه ، سینه زنی زمینه 

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی زمینه ، شور 

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی شور  

شب عاشورا 

بخش اول : حاج روح الله بهمنی | روضه 

بخش دوم : حاج روح الله بهمنی | روضه 

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | روضه 

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | روضه ، سینه زنی زمینه  

بخش پنجم : حاج روح الله بهمنی | سینه زنی زمینه ، شور 

بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی شور ، واحد 

بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی واحد ، تک 

بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی دودمه ، تک  

بخش نهم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج مهدی کمانی | سینه زنی شور  

ظهر عاشورا 

بخش اول : حاج عبدالرضا هلالی | روضه ، سینه زنی زمینه 

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج مهدی کمانی | سینه زنی زمینه ، شور ، دمام زنی 

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج مهدی کمانی | سینه زنی شور ، دمام زنی 

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج مهدی کمانی | سینه زنی شور 

بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج مهدی کمانی | سینه زنی شور ، روضه 

بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی | روضه

 

 

 

 

نوشته : مهدی تابش    نظرات :
نوشته : مهدی تابش    نظرات :
نوشته : مهدی تابش    نظرات :

به نام خدا

مراسم تشییع پیکر شهید امر به معروف ، علی خلیلی
حاج عبدالرضا هلالی ، حاج روح الله بهمنی
شادی روح این شهید بزرگوار صلوات

تشییع پیکر شهید علی خلیلی

 

 

حاج روح الله بهمنی : روضه

حاج عبدالرضا هلالی : نسیمی جان فزا می آید (سینه زنی)

حاج عبدالرضا هلالی : نوای نینوا را دوست دارم (سینه زنی)

نوشته : مهدی تابش    نظرات :

به نام خدا

 

محرم الحرام  ۱۳۹۲

دانلود مراسم های هیئت الرضا(ع) محفل بسیجیان و رهروان شهدا

شب اول محرم

1. روح اله بهمنی (روضه)

2. حاج عبدالرضا هلالی- حاج روح اله بهمنی

۳.من تورو قسم می دم ( حاج عبدالرضا هلالی)

4. حسین سالار زینب ( حاج عبدالرضا هلالی- حاج روح اله بهمنی)  ( سن َ  قربان    ثاره اله)

۵.با اذن زهرا مادرت مشکی می پوشم یا حسین ( حاج عبدالرضا هلالی)

۶. غلام مادر ساداتم ( حاج روح اله بهمنی- حاج عبدالرضا هلالی)

۷.دلتنگی هم حرم جگرم را مریض کرد( حاج عبدالرضا هلالی)

۸. صحبت های حسن ختام حاج عبدالرضا هلالی

 

شب ۲ محرم الحرام

1. حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح اله بهمنی بخش ۱

2. حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح اله بهمنی بخش دوم

3. حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح اله بهمنی بخش سوم

4. حاج عبدالرضاهلالی و حاج روح اله بهمنی بخش چهارم

۵.حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح اله بهمنی و حاج ابراهیمی رحیمی بخش پنجم

6. حاج عبداالرضا هلالی و حاج روح اله بهمنی و یوسفی بخش ششم

۷.حاج عبدالرضا هلالی بخش هفتم

۸.حاج عبدالرضا هلالی بخش هشتم

 

شب ۳ محرم الحرام

1. حاج عبدالرضا هلالی

2. حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح اله بهمنی

۳.حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح اله بهمنی

4. حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح اله بهمنی

5. حاج عبدالرضاهلالی- حاج روح اله بهمنی- وحید یوسفی

6. حاج عبدالرضا هلالی و بهمنی و یوسفی

7. هلالی و بهمنی

 

 شب ۴ محرم الحرام

صوتی - حاج عبدالرضا هلالی - با یه دل زار آمدم شبیه هر بار آمدم ... (سینه زنی تک)

صوتی - حاج عبدالرضا هلالی - از خیمه در آمد ... (سینه زنی شور)

صوتی - حاج عبدالرضا هلالی - لشگری آمده تا سهم غنیمت ... (سینه زنی شور)

صوتی - حاج ابراهیم رحیمی - من شدم نوکر زینب ... (سینه زنی شور)

صوتی - حاج عبدالرضا هلالی - بچه گیام یادم نمیره حسین ... (سینه زنی شور)

صوتی - حاج عبدالرضا هلالی - حسین منی و انا من حسین ... (سینه زنی شور)

صوتی - حاج عبدالرضا هلالی - حسین منی و انا من حسین ... (روضه)

 

شب۵ محرم الحرام

 

 1.  سینه زنی زمینه ، شور : حاج عبدالرضا هلالی

۲.سینه زنی شور : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی

۳. سینه زنی شور : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی

۴. سینه زنی شور ، واحد : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی

۵.سینه زنی واحد ، رجز خوانی : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی

۶. سینه زنی شور : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی

۷. روضه : حاج عبدالرضا هلالی

 

شب۶ محرم الحرام

1. روضه ، سینه زنی زمینه : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی

۲.سینه زنی شور : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی

3. سینه زنی شور : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی

4. سینه زنی شور ، واحد : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی

۵. سینه زنی شور ، روضه : حاج عبدالرضا هلالی - وحید یوسفی

۶. روضه : حاج عبدالرضا هلالی

شب۷ محرم الحرام

 بخش اول : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | روضه

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | روضه ، سینه زنی زمینه

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی زمینه ، شور

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | شور

 بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی - مهدی زنگنه | شور ، واحد

بخش ششم : حاج ابراهیم رحیمی - مهدی زنگنه | سینه زنی واحد

بخش هفتم : حاج ابراهیم رحیمی - میثم اصفهانیان

بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج ابراهیم رحیمی - مهدی زنگنه | شور ، روضه

شب۸ محرم الحرام

بخش اول : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | روضه

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | روضه ، سینه زنی سه ضرب

بخش سوم : حاج عبدارضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | زمینه ، شور

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | شور

بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی - روح الله بهمنی | شور ، واحد

بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | واحد ، رجز خوانی

بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی|دودمه حضرت علی اکبر(ع) ، شور

بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، روضه

 

شب۹ محرم الحرام - شب تاسوعا

بخش اول : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | فریاد لبیک یا زینب - روضه

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | روضه

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | روضه ، سینه زنی زمینه

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی زمینه ، شور

بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی - مهدی کمانی | سینه زنی شور

بخش ششم : حاج روح الله بهمنی - مهدی کمانی | سینه زنی شور

بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی واحد

بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج ابراهیم رحیمی | سینه زنی واحد

بخش نهم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج ابراهیم رحیمی | سینه زنی واحد ، شور

بخش دهم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی شور ، روضه

بخش یازدهم : حاج عبدالرضا هلالی | روضه

 

روز ۹ محرم الحرام - ظهر تاسوعا

بخش اول : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی زمینه ، شور

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی شور

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی شور ، واحد

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی واحد ، شور

بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی - امیر عباس سیفی | سینه زنی شور

بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی - امیر عباس سیفی | سینه زنی تک ، روضه

 

  شب۱۰محرم الحرام- شب عاشورا

. حاج عبدالرضا هلالی - حاج مهدی مختاری | سینه زنی زمینه ، شور

2. حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی شور

3. حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی شور

۴. حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی شور ، واحد

۵. حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی واحد

۶. حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی واحد ، دودمه ، شور

۷. حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی شور ، روضه

 

دهم محرم الحرام-روزعاشورا

 بخش اول : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی زمینه

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی _ مهدی کمانی | سینه زنی شور ، دمام زنی

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی _ مهدی کمانی | سینه زنی شور ، دمام زنی

 بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی ، مهدی کمانی | سینه زنی شور ، روضه

 

 

 

 

 

نوشته : مهدی تابش    نظرات :
نوشته : مهدی تابش    نظرات :
نوشته : مهدی تابش    نظرات :
نوشته : مهدی تابش    نظرات :
 

دانلود جدیدترین مداحی های حاج عبدالرضا هلالی به صورت صوتی

۱- روز ازل که خدا به تو افتخار کرد ...   (واحد)

۲- چی میشه حاجتمو من آخرش ...    (شور)

۳- رباب میدونه چرا اشک چشمام میباره... (تک)

۴- دعای ام البنینه که شدم نوکر عباس...  (شور)

۵- رباعی گفتی و تقدیم سلطان غزل کردی...(واحد)

التماس دعا

منبع : وبلاگ عشق علیه السلام

نوشته : مهدی تابش    نظرات :
نوشته : مهدی تابش    نظرات :
نوشته : مهدی تابش    نظرات :
نوشته : مهدی تابش    نظرات :

 

 

منو دیونه کردی یا اباالفضل (ع)...  

 آقای من دلیل گریه های من...

شیشه احساسمو باز ...

عصر عاشورا

حاج عبدالرضا هلالی

مراسم عاشورا

 

عصر تاسوعا

هوامون رو داری

یاد تو از خاطره من فراموش نمیشه (یوسفی)

روی لبم بزارید تربت پاک ارباب (واحد)

علمدار نیامد (شور- یوسفی) یا ابالفضل که می گن (هلالی)

شب نهم

 • بخش دهم : حاج عبدالرضا هلالی - وحید یوسفی
 •  شب هشتم

  حاج عبدالرضا هلالی و یوسفی

  حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح اله بهمنی

  حاج عبدالرضا هلالی

  هلالی- بهمنی- رحیمی

  هلالی - بهمنی

  حاج عبدالرضا هلالی (شور)

  حاج عبدالرضا هلالی

   

  شب چهارم محرم ۱۳۹۱

  آقام آقام ثاراله

  کربلا کشتی نوحمی

  لک لبیک یا ثارله

  یا حسیم مدد ( حاج ابراهیم رحیمی)

  اذن میدان بدهی ما سپرت می گردیم ( حاج وحید یوسفی)

   

   شب سوم محرم ۱۳۹۱

  گلاب و شمعدون بیارید ، برام یه مهمون اومده (روضه خوانی حاج حسن یوسفی)

  آخ نفسم ،نزن یتیمم (روضه خوانی)****

  اگه کربلا نمیرم کجا بمیرم (شور)

  بابای من خوش اومدی به ویرونه

  صل الله علیک یا ابا عبدالله الحسین (نوحه ی حضرت رقیه (س)

  آسمون دلم گرفته ، آسمون دلم شده خون

  کلیم بی کفن کربلا

  رقیه روضه ی رضوان منی

  روضه ی پایانی

  روضه شب سوم محرم 91

  شب اول و دوم محرم الحرام

  حاج عبدالرضا هلالی و یوسفی

  گفتم و می گم بخدا حسین رو دوست دارم

  روضه ورود به کربلا- حاج عبدالرضا هلالی

  سلام ای سینه زنان ای ماه محرم(روضه حاج عبدالرضا هلالی)

  سلام ما بر لب عطشان تو ( روضه) (۱)

  سلام ما بر لب عطشان شما (2)

  اینجا نمی دونم کجاست ( حاج عبدالرضا هلالی)

  لک لبیک یا ثاراله

  بیا برگرد علی اصغر

  ماه محرم

  روضه

  شب دوم محرم ۹۱ با کیفیت عالی

  ۱- ای کاش در رکاب امامم شوم شهید(تنظیم دیجیتال هیئت الرضا)

  ۲- اینجا نمی دونم کجـــاست(زمینه)

  ۳- اگه کربلا نمیرم کجا بمیرم(شور)

  ۴- صلی الله علیک یا اباعبدالله(دم محرم)

  ۵- صـدای قافــله اومـــد(واحد)

  ۶- غم عشقت بیابان پرورم کرد(واحد)

  ۷- ماه محرم امید آخر ما(شور)

  ۸- آه کِشم دم به دم(تک)

   

  نوشته : مهدی تابش    نظرات :
  نوشته : مهدی تابش    نظرات :
       لب تو طعنه به لعل لب ساغر می زنه / محبوبیت : 40 / موضوع : حاج عبدالرضا هلالی - گلچین سینه زنی سال 1383
    سلام علی شاه شیب الخضیب ( شور ) / محبوبیت : 27 / موضوع : حاج عبدالرضا هلالی - شب سوم محرم 1389
    ای سرود غم زینب / محبوبیت : 25 / موضوع : حاج عبدالرضا هلالی - گلچین سینه زنی سال 1383
    می خوای بری کرب و بلا ( شور ) / محبوبیت : 12 / موضوع : حاج عبدالرضا هلالی - گلچین فاطمیه سال 1389
    منو دل کندن از دلبر محاله / محبوبیت : 10 / موضوع : حاج عبدالرضا هلالی - منو دل کندن از دلبر محاله
    دنیای من آقای من ( شور ) / محبوبیت : 10 / موضوع : حاج عبدالرضا هلالی - گلچین فاطمیه سال 1389
    وسط سینه من نوشته بین الحرمین / محبوبیت : 9 / موضوع : حاج عبدالرضا هلالی - گلچین سینه زنی سال 1383
    اباالفضیا دلاورن اباالفضلیا قلندرن ( شور ) / محبوبیت : 9 / موضوع : حاج عبدالرضا هلالی - شب 20 رمضان 1389
    علی علی علی حیدر مدد / محبوبیت : 8 / موضوع : حاج عبدالرضا هلالی - گلچین سینه زنی سال 1383
    منو دل کندن از دلبر محاله / محبوبیت : 8 / موضوع : حاج عبدالرضا هلالی - منو دل کندن از دلبر محاله
    یادش بخیر با بچه های هیئت / محبوبیت : 8 / موضوع : حاج عبدالرضا هلالی - گلچین سینه زنی سال 1383
    لب تو طعنه به لعل لب ساغر می زنه / محبوبیت : 7 / موضوع : حاج عبدالرضا هلالی - گلچین سینه زنی سال 1383
    هر تپش دلم دمادم بابا حیدر ( شور ) / محبوبیت : 7 / موضوع : حاج عبدالرضا هلالی - شب 19 رمضان 1389
    زهراست چراغ شب ظلمانی حیدر ( شور ) / محبوبیت : 6 / موضوع : حاج عبدالرضا هلالی - گلچین فاطمیه سال 1389
    با عشق و جنون با شور و شعف ( شور ) / محبوبیت : 6 / موضوع : حاج عبدالرضا هلالی - گلچین رمضان سال 1389
    ای واژه زیبا دیباچه دریا ( واحد ) / محبوبیت : 6 / موضوع : حاج عبدالرضا هلالی - گلچین فاطمیه سال 1389
    آندم که من از ناقه افتادم و غش کردم / محبوبیت : 6 / موضوع : حاج عبدالرضا هلالی - گلچین سینه زنی سال 1384
    عشق من می میرم از عشق کربلا ( شور ) / محبوبیت : 6 / موضوع : حاج عبدالرضا هلالی - شب 21 رمضان 1389
    اومدم راه درازی علی موسی الرضا / محبوبیت : 6 / موضوع : حاج عبدالرضا هلالی - گلچین مولودی سال 1388
    نیمه شبا اسم حسین همیشه رو لب منه ( شور ) / محبوبیت : 6 / موضوع : حاج عبدالرضا هلالی - جلسه هفتگی 1389/7/24 ( روضه العباس ع )
  نوشته : مهدی تابش    نظرات :
  نوشته : مهدی تابش    نظرات :
  نوشته : مهدی تابش    نظرات :
  نوشته : مهدی تابش    نظرات :

  به نام خدا

  گلچین فاطمیه هیات الرضا

  در سما همهمه شد

  علی حلالم کن

  ای مقدس ترین کلام 

  ۰۱/۰۲/۱۳۹۱

 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش اول )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش دوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش سوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج ابراهیم رحیمی ( بخش چهارم )
 • حاج ابراهیم رحیمی - موسی رضایی ( بخش پنجم )
 • هلالی - رحیمی - رضایی ( بخش ششم )
 • هلالی - رحیمی - اسداللهی ( بخش هفتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هشتم )
 • ۲۵/۰۱/۹۱

  ۱۸/۰۱/۹۱

   

 • قرائت قرآن : استاد حامد شاکرنژاد ( بخش اول )
 • قرائت قرآن : استاد حامد شاکرنژاد ( بخش دوم )
 • حب الحسین (ع) : استاد حامد شاکرنژاد ( بخش سوم )
 • امیر احمدی ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - امیر احمدی ( بخش پنجم )
 • هلالی - عینی فرد - پویانفر ( بخش ششم )
 • هلالی - بهمنی - عینی فرد - پویانفر - گودرزی ( بخش هفتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش هشتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش نهم )
 • ۱۷/۰۱/۹۱

 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش اول )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش دوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش سوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش پنجم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - احمد گودرزی ( بخش ششم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - احمد گودرزی ( بخش هفتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - احمد گودرزی ( بخش هشتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - علی باقری - احمد گودرزی ( بخش نهم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش دهم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش 11 )
 • ۱۶/۰۱/۱۳۹۱

 • حاج روح الله بهمنی ( بخش اول )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش دوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش سوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - محمد کمیل ( بخش پنجم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - محمد کمیل ( بخش ششم )
 • محمد کمیل ( بخش هفتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - محمد کمیل ( بخش هشتم )
 •  

   

   

  نوشته : مهدی تابش    نظرات :
  نوشته : مهدی تابش    نظرات :
  دانلود گلچین زیباترین سبکهای محرم ۱۳۹۰حاج عبدالرضا هلالی در حسینیه کف العباس(ع)رسالت(سری اول)

  منبع : http://kashefalkarbelhosein.blogfa.com

  دانلود(صوتی):

  ۱-باز چشمها گریونه...

  ۲-باَیّ ذَنبٍ قُتلَت...

  ۳-حس می کنم تورو...

  ۴-سلام آل یاسین...

  ۵-گفتیم آسمانی و دیدیم برتری...

  ۶-می خوام بمیرم میون سینه زنی...

  ۷-نذر روضه کردم حرم تو...

  ۸-بسم الله بزم عزاداریه...

  ۹-هلال ماه تو که دیدم...

  دانلود(تصویری):

  ۱-باز چشمها گریونه...

  ۲-نذر روضه کردم حرم تو...

  التماس دعا،یاحسین(ع)


  نوشته : مهدی تابش    نظرات :
  نوشته : مهدی تابش    نظرات :
  تک سوار

  از زمیـــن کــــــــــــربلا اینک نوایی می رسد                    
  گوییا از دوردست، گرد و غباری می رســـــد

  بر رهش آبی زنید، شاید ببینــــــم چهره اش            
  گوییا از راه مشرق، تک ســــــواری می رسد

  بر لبش لبخندی از جنس یقین خوابیده است        
  در زمستان بلا گویـــــا بـــــــــهاری می رسد

  بر ید بیضایــــــیش آن ذوالفـقار مرتضاســــت              
  در رکاب ذوالجــــــناح اینک جـوانی می رسد

  ذوالجناحا ! یار تو اینجا حسیــنی کشته بود            
  بازگو اینک چـــــرا فرمانـــــروایی می رسد !

  آن طرف تر مشک آبــی بر کمـــر دارد نشان             
  کودکان تشنه لب، مشکِ عمویی می رسد

  از جلالش ذکر زیبــــــای علـــــــی آید به یاد              
  کودکان دوره گرد، خرما و نانـــــی می رسد

  بهترینها گشته اند محــو تماشـای بــــــــهار                 
  بی پناهان جـهان سنگ صبـــوری می رسد

  آمــــــد و لبخـــــــند کوتاهی نصیـب باد کـرد                 
  باردیـگر بی گمان ... با کوله باری می رسد

  شاعر : مهدی کویر
  نوشته : مهدی تابش    نظرات :
   

 • ۰۹/۱۰/۱۳۹۰
 • سید رضا تحویلدار ( بخش اول )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش دوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش سوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش چهارم )
 • حاج روح الله بهمنی - سید رضا تحویلدار ( بخش پنجم )
 • هلالی - بهمنی - رحیمی ( بخش ششم )
 • هلالی - بهمنی - رحیمی ( بخش هفتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هشتم )
 • ۲/۱۰/۹۰ روضه شام
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش اول )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش دوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش سوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش پنجم )
 • حاج روح الله بهمنی ( بخش ششم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش هفتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش هشتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - علی باقری ( بخش نهم )
 •  ۲۵/۰۹/۱۳۹۰ روضه شام

 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش اول )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش دوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش سوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش پنجم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش ششم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هفتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هشتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش نهم )
 •  ۱۸/۰۹/۱۳۹۰ روضه حضرت رقیه(س)

 • حاج روح الله بهمنی ( بخش اول )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش دوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش سوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش پنجم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش ششم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش هفتم )
 •  

  نوشته : مهدی تابش    نظرات :

   

  بسم رب الشهدا

  با نوای حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح اله بهمنی

   این نوحه زیبا هدیه مدیریت وبلاگ به بازدید کنندگان محترم

   ای کاش در رکاب امامم شوم شهید... (5.9MB)

   

  شب اول

 • حاج روح الله بهمنی ( بخش اول )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش دوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش سوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش پنجم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش ششم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هفتم )

  شب دوم

 • حاج روح الله بهمنی ( بخش اول )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش دوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش سوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش پنجم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش ششم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هفتم
 • شب سوم

 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش اول )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش دوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش سوم )
 • هلالی - بهمنی - گودرزی ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش پنجم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - احمد گودرزی ( بخش ششم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - احمد گودرزی ( بخش هفتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هشتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش نهم )

  شب چهارم

 • حاج روح الله بهمنی ( بخش اول )
 • حاج روح الله بهمنی ( بخش دوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش سوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش پنجم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - محمد حسین پویانفر ( بخش ششم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - محمد حسین پویانفر ( بخش هفتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هشتم )

  شب پنجم

 • حاج روح الله بهمنی ( بخش اول )
 • حاج روح الله بهمنی ( بخش دوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش سوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش پنجم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش ششم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هفتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هشتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش نهم )
 •  

  شب ششم

 • حاج روح الله بهمنی ( بخش اول )
 • حاج روح الله بهمنی ( بخش دوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش سوم )
 • هلالی - بهمنی - پویانفر ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - محمد حسین پویانفر ( بخش پنجم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - محمد حسین پویانفر ( بخش ششم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - محمد حسین پویانفر ( بخش هفتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - محمد حسین پویانفر ( بخش هشتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - محمد حسین پویانفر ( بخش نهم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش دهم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش 11 )

  شب هفتم

 • حاج روح الله بهمنی ( بخش اول )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش دوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش سوم )
 • هلالی - بهمنی - پویانفر ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - محمد حسین پویانفر ( بخش پنجم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - محمد حسین پویانفر ( بخش ششم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هفتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - محمد حسین پویانفر ( بخش هشتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - محمد حسین پویانفر ( بخش نهم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش دهم )
 • شب هشتم

 • حاج روح الله بهمنی ( بخش اول )
 • حاج روح الله بهمنی ( بخش دوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش سوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش پنجم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش ششم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش هفتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - احمد گودرزی ( بخش هشتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - احمد گودرزی ( بخش نهم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش دهم )
 • شب تاسوعا

 • حاج روح الله بهمنی ( بخش اول )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش دوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش سوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش پنجم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش ششم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش هفتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هشتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش نهم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش دهم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش
 •  

  عصر تاسوعا

 • حاج عبدالرضا هلالی - محمد حسین پویانفر ( بخش اول )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش دوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش سوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - محمد حسین پویانفر ( بخش پنجم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش ششم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هفتم )
 • شب عاشورا

 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش اول )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش دوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش سوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش پنجم )
 • حاج روح الله بهمنی ( بخش ششم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش هفتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی ( بخش هشتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش نهم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش دهم )

  عصر عاشورا

 • قرائت قرآن : حاج کریم منصوری ( بخش اول )
 • حجت الاسلام و المسلمین صمدی ( بخش دوم )
 • حجت الاسلام و المسلمین صمدی ( بخش سوم )
 • حجت الاسلام و المسلمین صمدی ( بخش چهارم )
 • حجت الاسلام و المسلمین صمدی ( بخش پنجم )
 • حجت الاسلام و المسلمین صمدی - حاج عبدالرضا هلالی ( بخش ششم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هفتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هشتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - ناصر آئینی ( بخش نهم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - ناصر آئینی ( بخش دهم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش 11 )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش 12 )
 • نوشته : مهدی تابش    نظرات :
  نوشته : مهدی تابش    نظرات :
  نوشته : مهدی تابش    نظرات :
  نوشته : مهدی تابش    نظرات :
  نوشته : مهدی تابش    نظرات :

  به نام خدا

  کد های نوحه پیشواز حاج عبدالرضا هلالی کد

  441327 بی مادرم کرد...

  کد 441320 ای جوانه حیدر...

  کد 441528 حیدر مددی حیدر ...

  کد 441567 من امام رضایی ام....

  کد 441193 عشق من علمداره هلالی سیب سرخی....

  کد 441453 روح الله تویی....

  کد441189 اقامون دلبره....

  کد4411484 اقا بیا اقابیا...

  کد 441802 امام حسن...

  کد4411470 العجل یا حجت الله .....

  کد4411520سایتون سنگینه مولا....

  کد4411642شلمچه سرزمین مهر و ایثار....

  کد4411475دل پریشونم که اربابم نیومد...

  کد 4411643 بریم دو کوهه.....

  کد551565دیدن کربلای تو.....

  کد 551564 کربلا ...

  کد441330حیدر ....

  کد441119علی مولا تویی که ملک.....

  کد441110 حضرت معصومه....

  نوشته : مهدی تابش    نظرات :
  نوشته : مهدی تابش    نظرات :
  نوشته : مهدی تابش    نظرات :

  به نام خدا

  با عنایت به لطف خداوند این افتخار نصیبمان گردید تا بتوانیم نوحه های حاج عبدالرضا هلالی را براي دانلود در اختيار شما عزيزان قرار دهيم . توجه داشته باشيد براي دانلود راست كليك كرده و

  گزينهsave target as  را بزنيد.

   برای دانلود گلچین نوحه های محرم ۸۸ اینجاکلیک نمایید

  گلچین قدیمی

 • یا علی حیدر ، ساقی کوثر ... (3.4MB)
 • گمشده ام مرد در این کوره راه... (7.3MB)
 • وعدمون هروله ان شاءالله ... (1.2MB)
 • شاهنشه اریکه قدرت ابالحسن ... (3.8MB)
 • تو به من نزدیک تر از من ... (1.0MB)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • عصر تاسوعا

 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش اول )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش دوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش سوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش پنجم )
 • شب تاسوعا

 • حاج مجید شعبانی ( بخش اول )
 • حاج مجید شعبانی ( بخش دوم )
 • حاج مجید شعبانی ( بخش سوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش پنجم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش ششم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هفتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هشتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش نهم )

  عصر عاشورا

 • حجت الاسلام صمدی ( بخش اول )
 • حجت الاسلام صمدی ( بخش دوم )
 • حجت الاسلام صمدی ( بخش سوم )
 • حجت الاسلام صمدی - حاج عبدالرضا هلالی ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - محمد حسین پویانفر ( بخش پنجم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - محمد حسین پویانفر ( بخش ششم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هفتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هشتم )

  شب عاشورا

 • حاج مجید شعبانی ( بخش اول )
 • حاج مجید شعبانی ( بخش دوم )
 • حاج مجید شعبانی ( بخش سوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش پنجم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش ششم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هفتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هشتم )
 • ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • شب اول محرم ۱۳۸۹

 • حاج مجید شعبانی ( بخش اول )
 • حاج مجید شعبانی ( بخش دوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی ( بخش سوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش پنجم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش ششم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هفتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هشتم )

  شب دوم ۱۶/۰۹/۸۹

 • حاج مجید شعبانی ( بخش اول )
 • حاج مجید شعبانی ( بخش دوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی ( بخش سوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش پنجم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش ششم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هفتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هشتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش نهم )
 • شب سوم۱۷/۰۹/۸۹

 • حاج مجید شعبانی ( بخش اول )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی ( بخش دوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی ( بخش سوم )
 • هلالی - شعبانی - پویانفر ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - محمد حسین پویانفر ( بخش پنجم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - محمد حسین پویانفر ( بخش ششم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - محمد حسین پویانفر ( بخش هفتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - محمد حسین پویانفر ( بخش هشتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش نهم )
 • شب چهارم۱۸/۰۹/۸۹

 • حاج مجید شعبانی ( بخش اول )
 • حاج مجید شعبانی ( بخش دوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی ( بخش سوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - میثم اصفهانیان ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - میثم اصفهانیان ( بخش پنجم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش ششم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هفتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هشتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش نهم )
 • شب پنجم ۱۹/۰۹/۸۹

 • حاج مجید شعبانی ( بخش اول )
 • حاج مجید شعبانی ( بخش دوم )
 • هلالی - شعبانی - پویانفر ( بخش سوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - محمد حسین پویانفر ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - محمد حسین پویانفر ( بخش پنجم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - محمد حسین پویانفر ( بخش ششم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هفتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هشتم )
 •      شب ششم ۲۰/۰۹/۸۹

 • حاج مجید شعبانی ( بخش اول )
 • حاج مجید شعبانی ( بخش دوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی ( بخش سوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش پنجم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش ششم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هفتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هشتم )
 •    شب هفتم ۲۰/۰۹/۸۹

  • نوشته : مهدی تابش    نظرات :
   نوشته : مهدی تابش    نظرات :
   نوشته : مهدی تابش    نظرات :
   نوشته : مهدی تابش    نظرات :
   نوشته : مهدی تابش    نظرات :
   نوشته : مهدی تابش    نظرات :
   نوشته : مهدی تابش    نظرات :
   نوشته : مهدی تابش    نظرات :
   نوشته : مهدی تابش    نظرات :
   دانلود مداحي شب اول محرم 88 از حاج عبد الرضا هلالي (26/9/1388)- روضه حضرت مسلم(ع)

   دانلود فايلهاي صوتي :


   بخش اول : حاج مجيد شعباني

   بخش دوم : حاج مجيد شعباني

   بخش سوم : حاج مجيد شعباني

   بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالي

   بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالي

   بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالي

   بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالي

   دانلود مداحي شب دوم محرم 88 از حاج عبد الرضا هلالي (27/9/1388)- روضه ورود به کربلا

   دانلود فايلهاي صوتي :

   بخش اول : حاج مجيد شعباني

   بخش دوم : حاج مجيد شعباني

   بخش سوم : حاج مجيد شعباني

   بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالي - حاج مجيد شعباني

   بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالي - حسين يعقوبيان

   بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالي

   بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالي

   دانلود مداحي شب سوم محرم 88 از حاج عبد الرضا هلالي (28/9/1388) - روضه حضرت رقيه (س)

   دانلود فايلهاي صوتي :

   بخش اول : حاج مجيد شعباني

   بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالي - حاج مجيد شعباني

   بخش سوم : حاج مجيد شعباني

   بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالي - حاج مجيد شعباني

   بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالي

   بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالي

   بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالي

   دانلود مداحي شب چهارم محرم 88 از حاج عبد الرضا هلالي (29/9/1388) - روضه طفلان حضرت زينب(س)

   دانلود فايلهاي صوتي :

   بخش اول : حاج مجيد شعباني

   بخش دوم : حاج مجيد شعباني

   بخش سوم : حاج مجيد شعباني

   بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالي - حاج مجيد شعباني

   بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالي - حسين يعقوبيان

   بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالي

   بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالي

   دانلود مداحي شب پنجم محرم 88 از حاج عبد الرضا هلالي (30/9/1388) - روضه حضرت عبدالله ابن الحسن(ع)

   دانلود فايلهاي صوتي :

   بخش اول : حاج مجيد شعباني

   بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالي - حاج مجيد شعباني

   بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالي - حاج مجيد شعباني

   بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالي

   بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالي

   بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالي

   بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالي

   بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالي

   دانلود مداحي شب ششم محرم 88 از حاج عبد الرضا هلالي (1/10/1388) - روضه حضرت قاسم ابن الحسن(ع)

   دانلود فايلهاي صوتي :

   بخش اول : حاج مجيد شعباني

   بخش دوم : حاج مجيد شعباني

   بخش سوم : هلالي - شعباني - عيني فر

   بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالي - حسين عيني فر

   بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالي

   بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالي - حسين يعقوبيان

   بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالي - حسين يعقوبيان

   بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالي

   دانلود مداحي شب هفتم محرم 88 از حاج عبد الرضا هلالي (2/10/1388) - روضه حضرت علي اصغر(ع)

   دانلود فايلهاي صوتي :

   بخش اول : حاج مجيد شعباني

   بخش دوم : حاج مجيد شعباني

   بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالي - حاج مجيد شعباني

   بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالي

   بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالي

   بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالي

   بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالي

   بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالي

   دانلود مداحي شب هشتم محرم 88 از حاج عبد الرضا هلالي (3/10/1388) - روضه حضرت علي اکبر(ع)

   دانلود فايلهاي صوتي :

   بخش اول : حاج مجيد شعباني

   بخش دوم : حاج مجيد شعباني

   بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالي - حاج مجيد شعباني

   بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالي

   بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالي

   بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالي

   بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالي

   بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالي

   دانلود مداحي شب تاسوعاي محرم 88 از حاج عبد الرضا هلالي (4/10/1388) - روضه حضرت عباس (ع)

   دانلود فايلهاي صوتي :

   بخش اول : حاج مجيد شعباني

   بخش دوم : حاج مجيد شعباني

   بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالي - حاج مجيد شعباني

   بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالي

   بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالي - روح الله بهمني

   بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالي - روح الله بهمني

   بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالي

   بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالي

   نوشته : مهدی تابش    نظرات :
   نوشته : مهدی تابش    نظرات :

    

   به نام خدا

    

   شب 19 رمضان - 17/6/88 دانلود فایل های صوتی   بخش اول سخنرانی : حجت الاسلام صمدی mp3-64  بخش دوم سخنرانی : حجت الاسلام صمدی mp3-64  بخش سوم سخنرانی : حجت الاسلام صمدی mp3-64 بخش چهارم سخنرانی : حجت الاسلام صمدی mp3-64 بخش چهارم سخنرانی : حجت الاسلام صمدی mp3-64 بخش اول : حاج مجید شعبانی wma-32 بخش دوم : حاج مجید شعبانی wma-32 بخش سوم : حاج مجید شعبانی wma-32   بخش چهارم : حاج مجید شعبانی wma-32  بخش پنجم : حاج مجید شعبانی wma-32 بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی wma-32  بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی - روح الله بهمنی wma-32 بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی - روح الله بهمنی wma-32 بخش نهم : حاج عبدالرضا هلالی wma-32  بخش دهم : حاج عبدالرضا هلالی wma-32 بخش اول : حاج مجید شعبانی mp3-64  بخش دوم : حاج مجید شعبانی mp3-64 بخش سوم : حاج مجید شعبانی mp3-64 بخش چهارم : حاج مجید شعبانی mp3-64 بخش پنجم : حاج مجید شعبانی mp3-64  بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی mp3-64  بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی - روح الله بهمنی mp3-64  بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی - روح الله بهمنی mp3-64 بخش نهم : حاج عبدالرضا هلالی mp3-64 بخش دهم : حاج عبدالرضا هلالی mp3-64 بخش دهم : حاج عبدالرضا هلالی mp3-64 دانلود فایل های تصویری  بخش اول : حاج مجید شعبانی بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی بخش سوم : روح الله بهمنی بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی   بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی 

   شب میلاد حضرت امام حسن مجتبی (ع) - 13/6/88 بخش اول : حاج عبدالرضا هلالی wma-32   بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی wma-32   بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی wma-32 بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی - علی باقری wma-32 بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی - علی باقری wma-32  بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی wma-32 بخش اول : حاج عبدالرضا هلالی mp3-64  بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی mp3-64  بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی mp3-64 بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی - علی باقری mp3-64 بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی - علی باقری mp3-64    بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی mp3-64 دانلود فایل های تصویری   بخش اول : حاج عبدالرضا هلالی بخش دوم : علی باقری   بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی  بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی 

   هفتگی - 30/5/88 - شب اول رمضان المبارک بخش اول سخنرانی : حجت الاسلام صمدی mp3-64    بخش دوم سخنرانی : حجت الاسلام صمدی mp3-64  بخش سوم سخنرانی : حجت الاسلام صمدی mp3-64  بخش چهارم سخنرانی : حجت الاسلام صمدی mp3-64  بخش پنجم سخنرانی : حجت الاسلام صمدی mp3-64    بخش اول : حاج عبدالرضا هلالی wma-32 بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی - علی باقری wma-32  بخش سوم : علی باقری - حسین یعقوبیان wma-32 بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی - حسین یعقوبیان wma-32  بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی wma-32   بخش اول : حاج عبدالرضا هلالی mp3-64

    

   منبعhttp://www.rezahelali.ir/

    

   نوشته : مهدی تابش    نظرات :
   نوشته : مهدی تابش    نظرات :

   شب میلاد حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) - 3/5/88 دانلود فایل های صوتی بخش اول : حاج مجید شعبانی wma-32  بخش دوم : حاج مجید شعبانی wma-32  بخش سوم : حاج مجید شعبانی wma-32 بخش چهارم : حاج مجید شعبانی wma-32  بخش پنجم : حاج مجید شعبانی - وحید یوسفی wma-32  بخش ششم : وحید یوسفی - اکبر زراعتی wma-32  بخش هفتم : اکبر زراعتی wma-32  بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی wma-32   بخش نهم : حاج عبدالرضا هلالی wma-32  بخش دهم : حاج عبدالرضا هلالی wma-32 دانلود صوتی باکیفیت  بخش اول : حاج مجید شعبانی mp3-64  بخش دوم : حاج مجید شعبانی mp3-64   بخش دوم : حاج مجید شعبانی mp3-64   بخش سوم : حاج مجید شعبانی mp3-64  بخش چهارم : حاج مجید شعبانی mp3-64  بخش پنجم : حاج مجید شعبانی - وحید یوسفی mp3-64   بخش ششم : وحید یوسفی - اکبر زراعتی mp3-64 بخش هفتم : اکبر زراعتی mp3-64 بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی mp3-64   بخش نهم : حاج عبدالرضا هلالی mp3-64 بخش دهم : حاج عبدالرضا هلالی mp3-64 دانلود فایل های تصویری بخش اول : حاج مجید شعبانی  بخش دوم : حاج مجید شعبانی   بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی

   شب میلاد حضرت اباالفضل العباس (ع) - 4/5/88 بخش اول : حاج مجید شعبانی wma-32   بخش دوم : حاج مجید شعبانی wma-32  بخش سوم : حاج مجید شعبانی wma-32   بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی wma-32  بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی wma-32 بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی wma-32 بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی wma-32  دانلود فایل های صوتی باکیفیت بخش اول : حاج مجید شعبانی mp3-64  بخش دوم : حاج مجید شعبانی mp3-64 بخش سوم : حاج مجید شعبانی mp3-64 بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی mp3-64  بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی mp3-64  بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی mp3-64 بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی mp3-64 دانلود فایل های تصویری  بخش اول : حاج مجید شعبانی   بخش دوم : حاج مجید شعبانی  بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی  بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی

   نوشته : مهدی تابش    نظرات :

   مراسم شب شهادت امام رضا که خیلی از دوستان اطلاع داشتند که حاج عبدالرضا هلالی این مراسم را در مشهد برگزار می کند و با هماهنگی هایی که قبل از سفر با هیئت امنای مهدیه مشهد واقع در خیابان امام رضا شده بود تا مراسم در این مکان برگزار شود و اطلاع رسانی ها در تهران در سایتها و بنرهای تبلیغاتی که در خود مشهد نصب شده بود تا همه ی عاشقان روضه سید الشهدا برای حضور در مجلس باخبر شوند شب شهادت امام رضا به طور ناباورانه ای اجازه مداحی به حاج عبدالرضا هلالی در مهدیه مشهد داده نشد به دلیل دروغ های و حرف هایی که عده ای از اطرافیان علیه نوکر اهل بیت مداح اهل بیت کسی که مهمان امام رضا بود متاسفانه به امنای مهدیه مشهد گفته بودند و اینان خام دروغ ها و حرف های یک عده حسود حسود حسود شدند و اجازه اجرای مراسم به حاج عبدالرضا هلالی ندادند و جمعیتی که اول و مهم تر از همه برای روضه سیدالشهدا و بعد برای علاقه به نوای حاج عبدالرضا هلالی  پا به این مکان گذاشته بودند متوجه شدند که حاج عبدالرضا هلالی نخواهند خوند و مداح اهل مشهد دیگری مراسم را حدود یک ساعت می خونند  بعد هم ختم جلسه به همین سبب کاروان زیارتی هیئت الرضا تصمیم به نقل مکان کرد و برای اجرای مراسم شهادت امام رضا به مسجد مقبره منتقل شدند و خیلی از مردم در این ترافیک و شلوغی از مهدیه مشهد تا مسجد مقبره پیاده برای رسیدن به مراسم رفتند .شب شهادت امام رضا هم با تمام نامردی ها به یک مهمان امام رضا خاتمه پیدا کرد و تنها چیزی که ماند حق ناسی که برگردن کسانی که قول برگزاری مراسم تا روزه شهادت در مهدیه را دادند و عمل نکردند ماند تا روز قیامت پاسخگوی بردن آبروی یک مومنی که ذاکر اهل بیت بود در محضر حضرت زهرا بدهند. و در آخر گفتن این حرفها برای مظلوم جلوه دادن مظلومان نیست بلکه کینه توزی ها و حسادت های یک عدده علیه یک مداح هست . مظلوم همیشه پیروز هست حتی اگر شخصی را بین دیدگاه و ذهنیت عموم مظلوم جلوه بدید علاقه مردم به شخص بیشتر خواهد شد .و همیشه نتیجه برعکس داده و در حال حاضر هم میدهد و همیشه خواهد داد پس کسانی تمام توانشونو به کار بردند تا ریشه ی یک فرد و بزنند و به خیال پوچ خود فکر می کنند با این کارها دارند به شخص هلالی ضربه میزنند آگاه باشند با اعتقادات مردم بازی می کنند و خوننده ی امام حسین و اهل بیت و به زمین می کوبند آیا واقعا کسانی که اینگونه تلاش می کنند نوکران امام حسین و از روی حسادتی که در وجودشان هست از بین ببرند این گونه تلاش می کنند تا یک خواننده ی غربی رو از بین ببرند؟ والله نمی کنند ناگفته نماند که این گونه مسائل برای ما یا برای خوده شخص حاج عبدالرضا هلالی اصلن مهم نیست. اگر مهدیه مشهد قرار بود مراسم گرفته شود هیچ دلیلی غیر از بهتر برگزار شدن مراسم و بیرون نماندن مردم نبود و خیلی از رفقا در بیرون از مسجد مقبره ماندند اما اگر معتقدید پس یقین داشته باشید روزی باید برای تک تک کاراتون جواب پس بدید  ان شا الله وعده ی همه ما روز قیامت دره باب الحسین برای سلامتی امام زمان صلوات بفرستید     شهادت امام رضا(ع)-7/12/87 - مشهد مقدس - مسجد مقبره بخش اول سخنرانی : حجه الاسلام مافی نژاد  بخش دوم سخنرانی : حجه الاسلام مافی نژاد بخش سوم سخنرانی : حجه الاسلام مافی نژاد بخش چهارم سخنرانی : حجه الاسلام مافی نژاد بخش اول : جعفر اکبر زاده بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی - جعفر اکبر زاده بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی - جعفر اکبر زاده بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی - جعفر اکبر زاده بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی - ابراهیم رحیمی - جعفر اکبر زاده بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی - ابراهیم رحیمی بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی - ابراهیم رحیمی - جعفر اکبر زاده بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی   صحبت های مداح اهل بیت رمضانی درمورد حاج عبدالرضا هلالی 

   نوشته : مهدی تابش    نظرات :
   به نام خدا
    
    
   ١٠ عدد دی وی دی تصویری از 10 مجلس دهه اول محرم ٨٧ با نوای حاج عبدالرضا هلالی در هیئت الرضا (شب١-شب٢-شب٣-شب۴-شب۵-شب۶-شب٧-شب تاسوعا-عصر تاسوعا - شب عاشورا) با کیفیت فوق العاده همراه با بسته بندی مناسب و اورجینال برای خرید آن لاین و ارسال توسط پست پیشتاز کلیک کنید. برای پیگیری سفارش خود با ٠٩٣۵۶۵٣١٠١٠ تماس بگیرید.
   آموزش دانلود: تصاویر محرم ۸۷ هم قرار داده میشود روی مداحی مورد نظر کلیک کنید صفحه ی جدیدی باز می شود که اسم و حجم فایل نوشته شده در قسمت پایین وسط گزینه دانلود فایل نوشته شده کلیک کنید و دانلود کنید اگر مشکلی داشتید حتمن اطلاع بدهید با تشکر از همه ی بچه ها که سایت خودشون و یاری می کنند دانلود تصویر حاج عبدالرضا در تلویزیون که یکی از دوستان دادند
   تمام سبکهای شب عاشورا محرم با نوای حاج عبدالرضا هلالی با کیفیت ۱۲۸kb:
   تمام سبکهای شب تاسوعا محرم با نوای حاج عبدالرضا هلالی با کیفیت ۱۲۸kb:
   تمام سبکهای شب هفتم محرم با نوای حاج عبدالرضا هلالی با کیفیت ۱۲۸kb:
   تمام سبکهای شب پنجم محرم با نوای حاج عبدالرضا هلالی با کیفیت ۱۲۸kb:
   تمام سبکهای شب سوم و چهارم محرم با نوای حاج عبدالرضا هلالی با کیفیت ۱۲۸kb:
   تمام سبکهای شب سوم محرم با نوای حاج عبدالرضا هلالی با کیفیت ۱۲۸kb:

   نوشته : مهدی تابش    نظرات :
   به نام خدا

    

     دانلود نوحه های جدید از حاج رضا هلالی


    

    

    دانلود مداحی شبهای اول و دوم و سوم و چهارم محرم ۸۷ باکیفیت 

   تمام سبکهای شب دوم محرم با نوای حاج عبدالرضا هلالی با کیفیت ۱۲۸kb:
   Rezahelali.iR2mohram87(خدای کعبه عزا
   تمام سبکهای شب اول محرم با نوای حاج عبدالرضا هلالی تصویری و صوتی:
   دار سیدالشهداست مسیح بالغ و بیمار سید).mp3

   شب چهارم محرم - 11/10/87 -روضه حضرت حر(ع) - طفلان حضرت زینب(س): بخش اول : حاج مجید شعبانی بخش دوم : حاج مجید شعبانی بخش سوم : حاج مجید شعبانی بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی

   شب سوم محرم - 10/10/87 - روضه حضرت رقیه(س):  بخش اول :حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی بخش دوم :حاج عبدالرضا هلالی -حاج مجید شعبانی بخش سوم : حاج مجید شعبانی بخش چهارم :حاج عبدالرضا هلالی -حاج مجید شعبانی بخش پنجم :حاج عبدالرضا هلالی بخش ششم :حاج عبدالرضا هلالی - حسیین یعقوبیان بخش هفتم :حاج عبدالرضا هلالی - حسیین یعقوبیان 

   شب دوم محرم 9/10/87-روضه ورود به کربلا : بخش اول : حاج مجید شعبانی بخش دوم :حاج مجید شعبانی بخش سوم :حاج مجید شعبانی بخش چهارم :حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی بخش پنجم :حاج عبدالرضا هلالی - حسین یعقوبیان  بخش ششم :حاج عبدالرضا هلالی - حسین یعقوبیان بخش هفتم :حاج عبدالرضا هلالی بخش هشتم :حاج عبدالرضا هلالی

   شب اول محرم 8/10/87-روضه حضرت مسلم(ع)بخش اول : حاج مجید شعبانی بخش دوم : حاج مجید شعبانی  بخش سوم : حاج مجید شعبانی بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی

   دانلود نوحه جدید و زیبا از هلالی از لینک زیر و مستقيم

   http://www.iranianupload.com//uploads/__donyaye_man_alahomajal_mahyaya_mahyaye_man_.mp3

    

   منبع : http://rezahelali.ir/

    سبکهای ۸۶ حاج عبدالرضا هلالی

    

   حاج عبدالرضا هلالی گلچين محرم 86
   03 دی 1387 ساعت 00:00
   Active Image
   گلچين روضه  و سينه زنيهاي محرم 86
    
    
    

   روضه

   روضه حضرت زهرا

   صداي هل من ناصرش قلبمو ...

   زينب و يه مشت حرامي

   روضه حضرت رقيه

   روضه حضرت رقيه

   روضه حضرت عباس

   روضه حضرت علي اكبر

   روضه حضرت عبدلله

   روضه ورود به كربلا

   واحد

   ما آرزو داريم يك شب جمعه

   الله الله الله زائر بيت الله

   واحد عربي

   قرار قلب زينبي اي كه نور عيني

   جان اخا به فداي لب عطشان تو

   الهي بميرم براي تو نازنين من دلبر بابا

   ما آرزو داريم روز تاسوعا

   شور

   آرزومه مقيم كرب و بلا شم

   خورشيد نبود ولي كرب و بلا بود

   دلخون توام افسون تو ام

   روحم هر شب مثل زينب

   دل من عاشق مي مونه

   الله الله الله زائر بيت الله

   اگه آقام اجازه بده

   ما آرزو داريم روز تاسوعا كربلا باشيم

   شاهي همه عالم سر سفرت نشستند

   انگاري يه خواهري پر سوز و آها

   بس ديگه فاصلمون حسين ارباب مهربون

   ذكر خوش شهادتين

   اي شاه حريم غصه و غم

   اي زمزمه نسيم صحرا حسين

   بس ديگه فاصلمون حسين ارباب مهربون

   مردونه پاي حرفمم

   دوباره چشمام و گريون مي بينم

   دل خون تو ام افسون تو ام

   بين هيئت آرزومه با صفا شم

   اي پادشاها فقيرم

   ياحسين كربلا آرزومه

   الهي بميرم براي تو

    

   نوشته : مهدی تابش    نظرات :
   دانلود مداحی محرم 87 از حاج عبدالرضا هلالی شب اول محرم 8/10/87 - روضه حضرت مسلم(ع) بخش اول : حاج مجید شعبانی بخش دوم : حاج مجید شعبانی بخش سوم : حاج مجید شعبانی بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی - شعبانی بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی شب دوم محرم 9/10/87 - روضه ورود به کربلا بخش اول :حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی بخش دوم :حاج عبدالرضا هلالی - حسین یعقوبیان بخش سوم :حاج عبدالرضا هلالی - حسین یعقوبیان بخش چهارم :حاج عبدالرضا هلالی بخش پنجم :حاج عبدالرضا هلالی شب سوم محرم - 10/10/87 - روضه حضرت رقیه (س) بخش اول :حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی بخش دوم :حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی بخش سوم :حاج عبدالرضا هلالی بخش چهارم :حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی بخش پنجم :حاج عبدالرضا هلالی بخش ششم :حاج عبدالرضا هلالی - حسین یعقوبیان بخش هفتم :حاج عبدالرضا هلالی - حسین یعقوبیان شب چهارم محرم - 11/10/87 - روضه حضرت حر(ع) - طفلان حضرت زینب(س) بخش اول :حاج عبدالرضا هلالی بخش دوم :حاج عبدالرضا هلالی بخش سوم :حاج عبدالرضا هلالی بخش چهارم :حاج عبدالرضا هلالی بخش پنجم :حاج عبدالرضا هلالی شب پنجم محرم - 12/10/87 - روضه حضرت عبدالله ابن الحسن (ع) بخش اول :حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی بخش دوم :حاج عبدالرضا هلالی بخش سوم :حاج عبدالرضا هلالی بخش چهارم :حاج عبدالرضا هلالی - حسین یعقوبیان بخش پنجم :حاج عبدالرضا هلالی شب ششم محرم - 13/10/87 - روضه حضرت قاسم ابن الحسن(ع) بخش اول : حاج مجید شعبانی بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی بخش سوم :حاج عبدالرضا هلالی بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی - میثم اصفهانیان بخش پنجم :حاج عبدالرضا هلالی بخش ششم :حاج عبدالرضا هلالی بخش هفتم :حاج عبدالرضا هلالی بخش هشتم :حاج عبدالرضا هلالی بخش نهم :حاج عبدالرضا هلالی شب هفتم محرم - 14/10/87 - روضه حضرت علی اصغر (ع) بخش اول :حاج عبدالرضا هلالی بخش دوم :حاج عبدالرضا هلالی بخش سوم :حاج عبدالرضا هلالی - میثم اصفهانیان بخش چهارم :حاج عبدالرضا هلالی بخش پنجم :حاج عبدالرضا هلالی شب هشتم محرم - 15/10/87 - روضه حضرت علی اکبر(ع) بخش اول :حاج عبدالرضا هلالی بخش دوم :حاج عبدالرضا هلالی - میثم اصفهانیان بخش سوم :حاج عبدالرضا هلالی - میثم اصفهانیان بخش چهارم :حاج عبدالرضا هلالی شب نهم محرم تاسوعای حسینی - 16/10/87 - روضه حضرت عباس(ع) بخش اول : حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی بخش پنجم :حاج عبدالرضا هلالی - میثم اصفهانیان بخش ششم :حاج عبدالرضا هلالی بخش هفتم :حاج عبدالرضا هلالی بخش هشتم :حاج عبدالرضا هلالی شب عاشورا - 17/10/87 - روضه امام حسین (ع) بخش اول : حاج عبدالرضا هلالی بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی - میثم اصفهانیان بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی عصر عاشورا - 18/10/87 بخش اول : حاج عبدالرضا هلالی - محمد حسین پویانفر بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی - محمد حسین پویانفر بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی
   نوشته : مهدی تابش    نظرات :
   به روایت لینک:
   عبدالرضا هلالی : [ بازدید ]
   وبلاگ شخصي عبدالرضا هلالي : [ بازدید ]
   ادامه لینکها ...
   *توجه : درج لینک های گوناگون به منزله تایید محتوای آنها نمی باشد!
   تمامی حقوق مادی و معنوی این مجموعه برای صاحب اثر محفوظ می باشد!
   کپی برداری از مطالب ، تنها با ذکر نام و لینک منبع مجاز می باشد.