صفحه نخست | لیست مطالب | آرشیو مطالب | ارتباط با ما

گالری عکس

نوشته : مهدی تابش    نظرات :
نوشته : مهدی تابش    نظرات :

به نام خدا

مراسم تشییع پیکر شهید امر به معروف ، علی خلیلی
حاج عبدالرضا هلالی ، حاج روح الله بهمنی
شادی روح این شهید بزرگوار صلوات

تشییع پیکر شهید علی خلیلی

 

 

حاج روح الله بهمنی : روضه

حاج عبدالرضا هلالی : نسیمی جان فزا می آید (سینه زنی)

حاج عبدالرضا هلالی : نوای نینوا را دوست دارم (سینه زنی)

نوشته : مهدی تابش    نظرات :

به نام خدا

 

محرم الحرام  ۱۳۹۲

دانلود مراسم های هیئت الرضا(ع) محفل بسیجیان و رهروان شهدا

شب اول محرم

1. روح اله بهمنی (روضه)

2. حاج عبدالرضا هلالی- حاج روح اله بهمنی

۳.من تورو قسم می دم ( حاج عبدالرضا هلالی)

4. حسین سالار زینب ( حاج عبدالرضا هلالی- حاج روح اله بهمنی)  ( سن َ  قربان    ثاره اله)

۵.با اذن زهرا مادرت مشکی می پوشم یا حسین ( حاج عبدالرضا هلالی)

۶. غلام مادر ساداتم ( حاج روح اله بهمنی- حاج عبدالرضا هلالی)

۷.دلتنگی هم حرم جگرم را مریض کرد( حاج عبدالرضا هلالی)

۸. صحبت های حسن ختام حاج عبدالرضا هلالی

 

شب ۲ محرم الحرام

1. حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح اله بهمنی بخش ۱

2. حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح اله بهمنی بخش دوم

3. حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح اله بهمنی بخش سوم

4. حاج عبدالرضاهلالی و حاج روح اله بهمنی بخش چهارم

۵.حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح اله بهمنی و حاج ابراهیمی رحیمی بخش پنجم

6. حاج عبداالرضا هلالی و حاج روح اله بهمنی و یوسفی بخش ششم

۷.حاج عبدالرضا هلالی بخش هفتم

۸.حاج عبدالرضا هلالی بخش هشتم

 

شب ۳ محرم الحرام

1. حاج عبدالرضا هلالی

2. حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح اله بهمنی

۳.حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح اله بهمنی

4. حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح اله بهمنی

5. حاج عبدالرضاهلالی- حاج روح اله بهمنی- وحید یوسفی

6. حاج عبدالرضا هلالی و بهمنی و یوسفی

7. هلالی و بهمنی

 

 شب ۴ محرم الحرام

صوتی - حاج عبدالرضا هلالی - با یه دل زار آمدم شبیه هر بار آمدم ... (سینه زنی تک)

صوتی - حاج عبدالرضا هلالی - از خیمه در آمد ... (سینه زنی شور)

صوتی - حاج عبدالرضا هلالی - لشگری آمده تا سهم غنیمت ... (سینه زنی شور)

صوتی - حاج ابراهیم رحیمی - من شدم نوکر زینب ... (سینه زنی شور)

صوتی - حاج عبدالرضا هلالی - بچه گیام یادم نمیره حسین ... (سینه زنی شور)

صوتی - حاج عبدالرضا هلالی - حسین منی و انا من حسین ... (سینه زنی شور)

صوتی - حاج عبدالرضا هلالی - حسین منی و انا من حسین ... (روضه)

 

شب۵ محرم الحرام

 

 1.  سینه زنی زمینه ، شور : حاج عبدالرضا هلالی

۲.سینه زنی شور : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی

۳. سینه زنی شور : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی

۴. سینه زنی شور ، واحد : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی

۵.سینه زنی واحد ، رجز خوانی : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی

۶. سینه زنی شور : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی

۷. روضه : حاج عبدالرضا هلالی

 

شب۶ محرم الحرام

1. روضه ، سینه زنی زمینه : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی

۲.سینه زنی شور : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی

3. سینه زنی شور : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی

4. سینه زنی شور ، واحد : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی

۵. سینه زنی شور ، روضه : حاج عبدالرضا هلالی - وحید یوسفی

۶. روضه : حاج عبدالرضا هلالی

شب۷ محرم الحرام

 بخش اول : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | روضه

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | روضه ، سینه زنی زمینه

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی زمینه ، شور

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | شور

 بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی - مهدی زنگنه | شور ، واحد

بخش ششم : حاج ابراهیم رحیمی - مهدی زنگنه | سینه زنی واحد

بخش هفتم : حاج ابراهیم رحیمی - میثم اصفهانیان

بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج ابراهیم رحیمی - مهدی زنگنه | شور ، روضه

شب۸ محرم الحرام

بخش اول : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | روضه

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | روضه ، سینه زنی سه ضرب

بخش سوم : حاج عبدارضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | زمینه ، شور

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | شور

بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی - روح الله بهمنی | شور ، واحد

بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | واحد ، رجز خوانی

بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی|دودمه حضرت علی اکبر(ع) ، شور

بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، روضه

 

شب۹ محرم الحرام - شب تاسوعا

بخش اول : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | فریاد لبیک یا زینب - روضه

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | روضه

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | روضه ، سینه زنی زمینه

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی زمینه ، شور

بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی - مهدی کمانی | سینه زنی شور

بخش ششم : حاج روح الله بهمنی - مهدی کمانی | سینه زنی شور

بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی واحد

بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج ابراهیم رحیمی | سینه زنی واحد

بخش نهم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج ابراهیم رحیمی | سینه زنی واحد ، شور

بخش دهم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی شور ، روضه

بخش یازدهم : حاج عبدالرضا هلالی | روضه

 

روز ۹ محرم الحرام - ظهر تاسوعا

بخش اول : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی زمینه ، شور

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی شور

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی شور ، واحد

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی واحد ، شور

بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی - امیر عباس سیفی | سینه زنی شور

بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی - امیر عباس سیفی | سینه زنی تک ، روضه

 

  شب۱۰محرم الحرام- شب عاشورا

. حاج عبدالرضا هلالی - حاج مهدی مختاری | سینه زنی زمینه ، شور

2. حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی شور

3. حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی شور

۴. حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی شور ، واحد

۵. حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی واحد

۶. حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی واحد ، دودمه ، شور

۷. حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی شور ، روضه

 

دهم محرم الحرام-روزعاشورا

 بخش اول : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی زمینه

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی _ مهدی کمانی | سینه زنی شور ، دمام زنی

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی _ مهدی کمانی | سینه زنی شور ، دمام زنی

 بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی ، مهدی کمانی | سینه زنی شور ، روضه

 

 

 

 

 

نوشته : مهدی تابش    نظرات :
نوشته : مهدی تابش    نظرات :
به روایت لینک:
عبدالرضا هلالی : [ بازدید ]
وبلاگ شخصي عبدالرضا هلالي : [ بازدید ]
ادامه لینکها ...
*توجه : درج لینک های گوناگون به منزله تایید محتوای آنها نمی باشد!
تمامی حقوق مادی و معنوی این مجموعه برای صاحب اثر محفوظ می باشد!
کپی برداری از مطالب ، تنها با ذکر نام و لینک منبع مجاز می باشد.