صفحه نخست | لیست مطالب | آرشیو مطالب | ارتباط با ما

گالری عکس

به نام خدا

شب اول محرم  ۱۳۹۳هیات الرضا از لینک های زیر دانلود بفرمایید :

 

حاج روح الله بهمنی | روضه ، شَبِ اوَلِ مُحَرَّم نوکَرِت آرِزوشه ...

حاج روح الله بهمنی | تک ، ای کِه مَرا خوانده ای ... راه نِشانَم بِده ...

حاج عبدالرضا هلالی | زمینه ، حَیِّ عَلی العَزا ...

حاج روح الله بهمنی | شور ، یلِ یاتار ، طوفان یاتار ، یاتماز حُسِینین پَرچَمی

حاج عبدالرضا هلالی | شور ، مَنمو شورِ سینه زَنی ، دیوونِگیم شُده عَلنی

حاج عبدالرضا هلالی | واحد ، مَنلی غَیرُک ...

حاج عبدالرضا هلالی | واحد ، بی سَبب نیست کِه از شام بِه عَراق آمَده ای

حاج روح الله بهمنی | واحد ، آقا ... بِبین چَشمِ تَرم ...

حاج روح الله بهمنی | تک ، ای کِه مَرا خوانده ای ... راه نِشانَم بِده ...

حاج روح الله بهمنی | شور ، دِلَم حُسین ... عاشقِ دِلبَریتِه ...

حاج عبدالرضا هلالی | روضه ، گِرفتِه بوی تو را پِیکَرم تَمامِ تَنم ...

 

شب دوم محرم الحرام ۱۳۹۳

بخش اول : حاج روح الله بهمنی | روضه

بخش دوم : حاج روح الله بهمنی | روضه

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی زمینه ، شور

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی ، حاج روح الله بهمنی | سینه زنی شور

پخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | روضه ، سینه زنی واحد

پخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی واحد

پخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی شور

پخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی شور ، روضه

 

 شب سوم محرم

بخش اول : حاج روح الله بهمنی | روضه ، این اَشک نیست آبِ زلالُ مُطَّهر است ...

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی | روضه ، بابای خوبَم دیگه بعدِ رفتَنت رو به غروبَم ...

بخش سوم : حاج روح الله بهمنی | زمینه ، بزار بابام از سَفر بیاد ...

خش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | شور ، بارونِ اشکِ مَن آبِ فُراتِ

بخش پنجم : مهدی کمانی | شور ، رَهبرم سِید عَلی را دوست دارَم ...

حاج عبدالرضا هلالی |روضه

شب چهارم محرم

بخش اول : حاج روح الله بهمنی | روضه ، از اَزل عدر غَمت عَزا دارَم ...

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی | زمینه ، بِه مادَرِت حَلالَم کُن ...

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، آبِروی دو عالَم ...

بخش چهارم : حاج روح الله بهمنی | شور ، مَنُ دَست کَم نَگیر ...

بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | شور ، بارونِ اشکِ مَن آبِ فُراتِ

بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی | واحد ، مَن لی غَیرُک ...

بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی | واحد ، گُفتن از زِینب و عِشقش کارِ زَهراست ...

بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، دَست مَن از تو دامَنَت ...

بخش نهم : حاج عبدالرضا هلالی | روضه ، خانه خَرابِ عِشقَمو ...

شب ششم

بخش اول : حاج روح الله بهمنی | روضه ، ای که ادیان هَمه مدیونِ قیامِ تو شُدَند ...

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | زمینه ، شاخِ شمشادَم ...

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، آبِروی دو عالَم ...

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، مَنی که از تو دَم میزَنم ...

بخش پنجم : حاج روح الله بهمنی | شور ، حَرم ... حَرم ...

بخش ششم : حاج روح الله بهمنی | شور ، بارونِ اشکِ مَن آبِ فُراتِ ...

بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی | واحد ، مَن از غُلامانِ سیاهِ کَربلایَم ...

بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی | سوزِ هَمیشه ی جگَرم باش یا حُسین ...

بخش نهم : حاج عبدالرضا هلالی - مهدی کمانی | شور ، ما مُسلمان شُده ...

بخش دهم : حاج عبدالرضا هلالی - مهدی کمانی | شور ، اره ... دیوونَم ...

بخش یازدهم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، وَبکی علی الحسین ...

 

شب پنجم محرم الحرام

 بخش اول : حاج روح الله بهمنی | روضه ، تا گِریه بَر حُسین تَمَنّای خلقَت است ...

بخش دوم : حاج روح الله بهمنی | زمینه ، سَربازِ سپاهِتم ...

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، آبِروی دو عالَم ...

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، آه یا زینَب ...

بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | شور ، بارونِ اشکِ مَن آبِ فُراتِ

بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی | واحد ، مَن لی غَیرُک ...

بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی | واحد ، قِصه ی هیچ کَسی مِثل مَن آغاز نَشُد ...

بخش هشتم : حاج روح الله بهمنی | واحد ، نوکَر تو از خُداشه ...

بخش نهم : حاج روح الله بهمنی | شور ، مَنُ دَست کَم نَگیر ..

بخش دهم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، آه یا زینَب ...

 

شب  هفتم محرم الحرام

بخش اول : حاج روح الله بهمنی | روضه ، لالا لالا لالا لالا ...

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی | زمینه ، لالا گل پونه ...

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، داری میری مِیدون بابا مَنم بِبر ...

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، آبِروی دو عالَم ...

بخش پنجم : حاج روح الله بهمنی | شور ، بارونِ اشکِ مَن آبِ فُراتِ

بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی | واحد ، نَمک خوردَم نَمکدان را شِکَستم ...

بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی | واحد ، یا ایُها الحُسینُ و یا ایُها العَزیز ...

بخش هشتم : حاج روح الله بهمنی | واحد ، نوکَر تو از خُداشه ...

بخش نهم : حاج روح الله بهمنی | شور ، امشَب حَرمِ آلِ عَلی آب نَدارد ...

بخش دهم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، شَفق حُسین ...

بخش یازدهم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، عِشقت جَهانیه ...

بخش دوازدهم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، آبِروی دو عالَم ...

بخش سیزدهم : حاج مهدی کمانی | شور ، هَوا هَوای مِنای عِشق ...

بخش چهاردهم : حاج مهدی کمانی | شور ، مَن کُجا ... کَربلا کُجا ...

 شب هشتم  

بخش اول : حاج روح الله بهمنی | روضه

 بخش دوم : حاج روح الله بهمنی | روضه 

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | روضه ، زمینه 

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی زمینه ، شور 

بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی شور ، واحد 

بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی واحد 

بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی شور 

بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی شور ، روضه 

شب نهم 

 بخش اول : حاج روح الله بهمنی | روضه ، میشَود هر روز اشکَم در عَزایت بیشتَر ...  

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، تیغِ حیدَر تو صِداتِ ... 

بخش چهارم : حاج روح الله بهمنی | شور ، بارونِ اشکِ مَن آبِ فُراتِ   

بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، آبِروی دو عالَم ...

ظهر تاسوعا 

بخش اول : حاج عبدالرضا هلالی | روضه ، سینه زنی زمینه 

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی زمینه ، شور 

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی شور  

شب عاشورا 

بخش اول : حاج روح الله بهمنی | روضه 

بخش دوم : حاج روح الله بهمنی | روضه 

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | روضه 

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | روضه ، سینه زنی زمینه  

بخش پنجم : حاج روح الله بهمنی | سینه زنی زمینه ، شور 

بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی شور ، واحد 

بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی واحد ، تک 

بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی دودمه ، تک  

بخش نهم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج مهدی کمانی | سینه زنی شور  

ظهر عاشورا 

بخش اول : حاج عبدالرضا هلالی | روضه ، سینه زنی زمینه 

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج مهدی کمانی | سینه زنی زمینه ، شور ، دمام زنی 

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج مهدی کمانی | سینه زنی شور ، دمام زنی 

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج مهدی کمانی | سینه زنی شور 

بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج مهدی کمانی | سینه زنی شور ، روضه 

بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی | روضه

 

 

 

 

نوشته : مهدی تابش    نظرات :
نوشته : مهدی تابش    نظرات :
نوشته : مهدی تابش    نظرات :

به نام خدا

مراسم تشییع پیکر شهید امر به معروف ، علی خلیلی
حاج عبدالرضا هلالی ، حاج روح الله بهمنی
شادی روح این شهید بزرگوار صلوات

تشییع پیکر شهید علی خلیلی

 

 

حاج روح الله بهمنی : روضه

حاج عبدالرضا هلالی : نسیمی جان فزا می آید (سینه زنی)

حاج عبدالرضا هلالی : نوای نینوا را دوست دارم (سینه زنی)

نوشته : مهدی تابش    نظرات :

به نام خدا

 

محرم الحرام  ۱۳۹۲

دانلود مراسم های هیئت الرضا(ع) محفل بسیجیان و رهروان شهدا

شب اول محرم

1. روح اله بهمنی (روضه)

2. حاج عبدالرضا هلالی- حاج روح اله بهمنی

۳.من تورو قسم می دم ( حاج عبدالرضا هلالی)

4. حسین سالار زینب ( حاج عبدالرضا هلالی- حاج روح اله بهمنی)  ( سن َ  قربان    ثاره اله)

۵.با اذن زهرا مادرت مشکی می پوشم یا حسین ( حاج عبدالرضا هلالی)

۶. غلام مادر ساداتم ( حاج روح اله بهمنی- حاج عبدالرضا هلالی)

۷.دلتنگی هم حرم جگرم را مریض کرد( حاج عبدالرضا هلالی)

۸. صحبت های حسن ختام حاج عبدالرضا هلالی

 

شب ۲ محرم الحرام

1. حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح اله بهمنی بخش ۱

2. حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح اله بهمنی بخش دوم

3. حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح اله بهمنی بخش سوم

4. حاج عبدالرضاهلالی و حاج روح اله بهمنی بخش چهارم

۵.حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح اله بهمنی و حاج ابراهیمی رحیمی بخش پنجم

6. حاج عبداالرضا هلالی و حاج روح اله بهمنی و یوسفی بخش ششم

۷.حاج عبدالرضا هلالی بخش هفتم

۸.حاج عبدالرضا هلالی بخش هشتم

 

شب ۳ محرم الحرام

1. حاج عبدالرضا هلالی

2. حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح اله بهمنی

۳.حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح اله بهمنی

4. حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح اله بهمنی

5. حاج عبدالرضاهلالی- حاج روح اله بهمنی- وحید یوسفی

6. حاج عبدالرضا هلالی و بهمنی و یوسفی

7. هلالی و بهمنی

 

 شب ۴ محرم الحرام

صوتی - حاج عبدالرضا هلالی - با یه دل زار آمدم شبیه هر بار آمدم ... (سینه زنی تک)

صوتی - حاج عبدالرضا هلالی - از خیمه در آمد ... (سینه زنی شور)

صوتی - حاج عبدالرضا هلالی - لشگری آمده تا سهم غنیمت ... (سینه زنی شور)

صوتی - حاج ابراهیم رحیمی - من شدم نوکر زینب ... (سینه زنی شور)

صوتی - حاج عبدالرضا هلالی - بچه گیام یادم نمیره حسین ... (سینه زنی شور)

صوتی - حاج عبدالرضا هلالی - حسین منی و انا من حسین ... (سینه زنی شور)

صوتی - حاج عبدالرضا هلالی - حسین منی و انا من حسین ... (روضه)

 

شب۵ محرم الحرام

 

 1.  سینه زنی زمینه ، شور : حاج عبدالرضا هلالی

۲.سینه زنی شور : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی

۳. سینه زنی شور : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی

۴. سینه زنی شور ، واحد : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی

۵.سینه زنی واحد ، رجز خوانی : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی

۶. سینه زنی شور : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی

۷. روضه : حاج عبدالرضا هلالی

 

شب۶ محرم الحرام

1. روضه ، سینه زنی زمینه : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی

۲.سینه زنی شور : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی

3. سینه زنی شور : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی

4. سینه زنی شور ، واحد : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی

۵. سینه زنی شور ، روضه : حاج عبدالرضا هلالی - وحید یوسفی

۶. روضه : حاج عبدالرضا هلالی

شب۷ محرم الحرام

 بخش اول : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | روضه

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | روضه ، سینه زنی زمینه

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی زمینه ، شور

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | شور

 بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی - مهدی زنگنه | شور ، واحد

بخش ششم : حاج ابراهیم رحیمی - مهدی زنگنه | سینه زنی واحد

بخش هفتم : حاج ابراهیم رحیمی - میثم اصفهانیان

بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج ابراهیم رحیمی - مهدی زنگنه | شور ، روضه

شب۸ محرم الحرام

بخش اول : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | روضه

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | روضه ، سینه زنی سه ضرب

بخش سوم : حاج عبدارضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | زمینه ، شور

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | شور

بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی - روح الله بهمنی | شور ، واحد

بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | واحد ، رجز خوانی

بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی|دودمه حضرت علی اکبر(ع) ، شور

بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، روضه

 

شب۹ محرم الحرام - شب تاسوعا

بخش اول : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | فریاد لبیک یا زینب - روضه

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | روضه

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | روضه ، سینه زنی زمینه

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی زمینه ، شور

بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی - مهدی کمانی | سینه زنی شور

بخش ششم : حاج روح الله بهمنی - مهدی کمانی | سینه زنی شور

بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی واحد

بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج ابراهیم رحیمی | سینه زنی واحد

بخش نهم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج ابراهیم رحیمی | سینه زنی واحد ، شور

بخش دهم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی شور ، روضه

بخش یازدهم : حاج عبدالرضا هلالی | روضه

 

روز ۹ محرم الحرام - ظهر تاسوعا

بخش اول : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی زمینه ، شور

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی شور

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی شور ، واحد

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی واحد ، شور

بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی - امیر عباس سیفی | سینه زنی شور

بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی - امیر عباس سیفی | سینه زنی تک ، روضه

 

  شب۱۰محرم الحرام- شب عاشورا

. حاج عبدالرضا هلالی - حاج مهدی مختاری | سینه زنی زمینه ، شور

2. حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی شور

3. حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی شور

۴. حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی شور ، واحد

۵. حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی واحد

۶. حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی واحد ، دودمه ، شور

۷. حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی شور ، روضه

 

دهم محرم الحرام-روزعاشورا

 بخش اول : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی زمینه

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی _ مهدی کمانی | سینه زنی شور ، دمام زنی

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی _ مهدی کمانی | سینه زنی شور ، دمام زنی

 بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی ، مهدی کمانی | سینه زنی شور ، روضه

 

 

 

 

 

نوشته : مهدی تابش    نظرات :
به روایت لینک:
عبدالرضا هلالی : [ بازدید ]
وبلاگ شخصي عبدالرضا هلالي : [ بازدید ]
ادامه لینکها ...
*توجه : درج لینک های گوناگون به منزله تایید محتوای آنها نمی باشد!
تمامی حقوق مادی و معنوی این مجموعه برای صاحب اثر محفوظ می باشد!
کپی برداری از مطالب ، تنها با ذکر نام و لینک منبع مجاز می باشد.